Today's Badminton Events


Hong Kong Open MD

Today
17 Nov
07:20
Badminton · Hong Kong · Hong Kong Open MD
14 Bookmakers, 54 odds
1 2.33133/H133
2 1.5511/20-182
 
O 1.8643/50-116
U 1.8787/H-115
O/U 80.5

Hong Kong Open WD

Today
17 Nov
07:40
Badminton · Hong Kong · Hong Kong Open WD
13 Bookmakers, 46 odds
1 2.4271/50142
2 1.5213/25-192
 
O 1.8787/H-115
U 1.8421/25-119
O/U 79.5

Hong Kong Open XD

Today
17 Nov
08:20
Badminton · Hong Kong · Hong Kong Open XD
8 Bookmakers, 40 odds
1 1.4343/H-233
2 2.69169/H169
 
O 1.8822/25-114
U 1.8421/25-119
O/U 79.5

Hong Kong Open

Today
17 Nov
08:00
Badminton · Hong Kong · Hong Kong Open
14 Bookmakers, 52 odds
1 2.757/4175
2 1.4141/H-244
 
O 1.8989/H-112
U 1.8421/25-119
O/U 79.5

Hong Kong Open Women

Today
17 Nov
07:00
Badminton · Hong Kong · Hong Kong Open Women
14 Bookmakers, 54 odds
1 1.5213/25-192
2 2.3634/25136
 
O 1.8989/H-112
U 1.8421/25-119
O/U 79.5

Malaysia International Men

Today
17 Nov
06:30
Badminton · Malaysia · Malaysia International Men
4 Bookmakers, 24 odds
1 1.8517/20-118
2 1.8643/50-116
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 80.5

Malaysia International MD

Today
17 Nov
08:00
Badminton · Malaysia · Malaysia International MD
4 Bookmakers, 28 odds
1 1.501/2-200
2 2.47147/H147
 
O 1.8421/25-119
U 1.8643/50-116
O/U 79.5

Malaysia International Women

Today
17 Nov
07:00
Badminton · Malaysia · Malaysia International Women
3 Bookmakers, 14 odds
1 1.3939/H-256
2 2.809/5180
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 78.5

Malaysia International WD

Today
17 Nov
07:30
Badminton · Malaysia · Malaysia International WD
4 Bookmakers, 24 odds
1 1.3819/50-263
2 2.8693/50186
 
O 1.8643/50-116
U 1.8421/25-119
O/U 79.5