Today's Basketball Events


USA NBA

Today
18 Jan
21:40
Basketball · USA · USA NBA
4 Bookmakers, 24 odds
1 2.6533/20165
2 1.4343/H-233
 

VTB League

Today
18 Jan
13:30
Basketball · Europe · VTB League
43 Bookmakers, 1391 odds
1 1.6416/25-156
2 2.1629/25116
 
O 1.8787/H-115
U 1.8643/50-116
O/U 167.5
Today
18 Jan
14:00
Basketball · Europe · VTB League
43 Bookmakers, 1434 odds
1 1.123/25-833
2 5.56114/25456
 
O 1.909/10-111
U 1.8421/25-119
O/U 162.5

Liga ABA

Today
18 Jan
17:00
Basketball · Europe · Liga ABA
49 Bookmakers, 1291 odds
1 1.357/20-286
2 3.002/1200
 
O 1.8787/H-115
U 1.8383/H-120
O/U 169.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Europe · Liga ABA
48 Bookmakers, 1211 odds
1 2.77177/H177
2 1.4141/H-244
 
O 1.8517/20-118
U 1.8643/50-116
O/U 165.5
Today
18 Jan
21:00
Basketball · Europe · Liga ABA
47 Bookmakers, 1137 odds
1 1.147/50-714
2 5.11411/H411
 
O 1.8421/25-119
U 1.8643/50-116
O/U 163.5

Latvia Estonia BC

Today
18 Jan
16:00
Basketball · Europe · Latvia Estonia BC
3 Bookmakers, 410 odds
1 1.011/H-10000
2 17.671667/H1667
 
O 1.8989/H-112
U 1.7619/25-132
O/U 172.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Europe · Latvia Estonia BC
23 Bookmakers, 584 odds
1 3.0852/25208
2 1.3417/50-294
 
O 1.8787/H-115
U 1.8241/50-122
O/U 165.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Europe · Latvia Estonia BC
22 Bookmakers, 514 odds
1 1.033/H-3333
2 10.08227/25908
 
O 1.8787/H-115
U 1.8181/H-123
O/U 157.5
Today
18 Jan
17:00
Basketball · Europe · Latvia Estonia BC
21 Bookmakers, 508 odds
1 1.033/H-3333
2 10.06453/50906
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 162.5

Algeria Super Division

Today
18 Jan
15:00
Basketball · Algeria · Algeria Super Division
8 Bookmakers, 108 odds
1 8.03703/H703
2 1.051/20-2000
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 134.5

Asia Asean Basketball League

Today
18 Jan
11:00
Basketball · Asia · Asia Asean Basketball League
30 Bookmakers, 481 odds
1 2.8693/50186
2 1.3737/H-270
 
O 1.9447/50-106
U 1.7437/50-135
O/U 167.5
Today
18 Jan
12:00
Basketball · Asia · Asia Asean Basketball League
24 Bookmakers, 418 odds
1 1.101/10-1000
2 5.8597/20485
 
O 1.8787/H-115
U 1.8517/20-118
O/U 183.5

Australia NBL

Today
18 Jan
07:30
Basketball · Australia · Australia NBL
52 Bookmakers, 1553 odds
1 1.189/50-556
2 4.7037/10370
 
O 1.7777/H-130
U 2.01101/H101
O/U 180.5
Today
18 Jan
10:00
Basketball · Australia · Australia NBL
53 Bookmakers, 1511 odds
1 1.4411/25-227
2 2.73173/H173
 
O 1.8787/H-115
U 1.9223/25-109
O/U 185.5

Australia WNBL

Today
18 Jan
07:05
Basketball · Australia · Australia WNBL
26 Bookmakers, 463 odds
1 3.4862/25248
2 1.2727/H-370
 
O 1.8989/H-112
U 1.8517/20-118
O/U 152.5
Today
18 Jan
09:00
Basketball · Australia · Australia WNBL
36 Bookmakers, 692 odds
1 3.7268/25272
2 1.246/25-417
 
O 1.6513/20-154
U 2.1457/50114
O/U 161.5

Austria ABL

Today
18 Jan
17:30
Basketball · Austria · Austria ABL
36 Bookmakers, 684 odds
1 2.1859/50118
2 1.6363/H-159
 
O 1.8517/20-118
U 1.8643/50-116
O/U 159.5
Today
18 Jan
17:30
Basketball · Austria · Austria ABL
40 Bookmakers, 896 odds
1 1.6633/50-152
2 2.1228/25112
 
O 1.9191/H-110
U 1.804/5-125
O/U 158.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Austria · Austria ABL
41 Bookmakers, 881 odds
1 2.407/5140
2 1.5213/25-192
 
O 1.8822/25-114
U 1.8181/H-123
O/U 163.5

Belgium Ethias League

Today
18 Jan
20:30
Basketball · Belgium · Belgium Ethias League
42 Bookmakers, 1051 odds
1 1.201/5-500
2 4.2016/5320
 
O 1.8643/50-116
U 1.8517/20-118
O/U 151.5

Belgium Division 1 Women

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Belgium · Belgium Division 1 Women
7 Bookmakers, 90 odds
1 1.753/4-133
2 1.9447/50-106
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 133.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · Belgium · Belgium Division 1 Women
2 Bookmakers, 72 odds
1 1.041/25-2500
2 8.55151/20755
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 137.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · Belgium · Belgium Division 1 Women
3 Bookmakers, 76 odds
1 12.24281/251124
2 1.000/10
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 136.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · Belgium · Belgium Division 1 Women
7 Bookmakers, 90 odds
1 1.4747/H-213
2 2.4837/25148
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 137.5

Belgium Top Division 1

Today
18 Jan
19:30
Basketball · Belgium · Belgium Top Division 1
11 Bookmakers, 124 odds
1 1.4949/H-204
2 2.4529/20145
 
O 1.804/5-125
U 1.8643/50-116
O/U 154.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · Belgium · Belgium Top Division 1
4 Bookmakers, 46 odds
1 1.753/4-133
2 1.9519/20-105
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 153.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · Belgium · Belgium Top Division 1
11 Bookmakers, 112 odds
1 3.58129/50258
2 1.251/4-400
 
O 1.8241/50-122
U 1.8787/H-115
O/U 156.5
Today
18 Jan
20:45
Basketball · Belgium · Belgium Top Division 1
11 Bookmakers, 124 odds
1 1.5427/50-185
2 2.27127/H127
 
O 1.804/5-125
U 1.8643/50-116
O/U 155.5
Today
18 Jan
20:45
Basketball · Belgium · Belgium Top Division 1
11 Bookmakers, 116 odds
1 1.164/25-625
2 4.3567/20335
 
O 1.804/5-125
U 1.8643/50-116
O/U 156.5

Brazil NBB

Today
18 Jan
16:50
Basketball · Brazil · Brazil NBB
42 Bookmakers, 804 odds
1 1.369/25-278
2 2.9649/25196
 
O 1.7437/50-135
U 1.9624/25-104
O/U 162.5

Bulgaria NBL

Today
18 Jan
15:00
Basketball · Bulgaria · Bulgaria NBL
26 Bookmakers, 335 odds
1 1.1919/H-526
2 4.26163/50326
 
O 1.8517/20-118
U 1.8421/25-119
O/U 172.5
Today
18 Jan
17:00
Basketball · Bulgaria · Bulgaria NBL
25 Bookmakers, 381 odds
1 2.1859/50118
2 1.6363/H-159
 
O 1.7839/50-128
U 1.8822/25-114
O/U 162.5
Today
18 Jan
17:00
Basketball · Bulgaria · Bulgaria NBL
26 Bookmakers, 418 odds
1 1.2929/H-345
2 3.33233/H233
 
O 1.753/4-133
U 1.909/10-111
O/U 177.5
Today
18 Jan
17:00
Basketball · Bulgaria · Bulgaria NBL
26 Bookmakers, 400 odds
1 1.6416/25-156
2 2.1523/20115
 
O 1.7218/25-139
U 1.9447/50-106
O/U 168.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Bulgaria · Bulgaria NBL
25 Bookmakers, 380 odds
1 2.2663/50126
2 1.5829/50-172
 
O 1.7437/50-135
U 1.909/10-111
O/U 161.5

China CBA

Today
18 Jan
12:35
Basketball · China · China CBA
23 Bookmakers, 627 odds
1 5.52113/25452
2 1.1313/H-769
 
O 1.6416/25-156
U 2.0827/25108
O/U 214.5
Today
18 Jan
12:35
Basketball · China · China CBA
21 Bookmakers, 657 odds
1 1.041/25-2500
2 9.54427/50854
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 229.5

Croatia A1

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Croatia · Croatia A1
10 Bookmakers, 333 odds
1 1.021/50-5000
2 18.7571/41775
 
O 1.8787/H-115
U 1.7839/50-128
O/U 158.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Croatia · Croatia A1
16 Bookmakers, 331 odds
1 1.033/H-3333
2 14.0013/11300
 
O 1.8643/50-116
U 1.804/5-125
O/U 160.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Croatia · Croatia A1
25 Bookmakers, 407 odds
1 3.41241/H241
2 1.287/25-357
 
O 1.707/10-143
U 1.9624/25-104
O/U 155.5

Croatia A1 Liga Womens

Today
18 Jan
19:00
Basketball · Croatia · Croatia A1 Liga Womens
3 Bookmakers, 68 odds
1 1.4949/H-204
2 2.5531/20155
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 137.5

Czech Republic Mattoni NBL

Today
18 Jan
17:00
Basketball · Czech Republic · Czech Republic Mattoni NBL
2 Bookmakers, 502 odds
1 1.011/H-10000
2 16.0015/11500
 
O 1.804/5-125
U 1.8517/20-118
O/U 178.5
Today
18 Jan
17:30
Basketball · Czech Republic · Czech Republic Mattoni NBL
39 Bookmakers, 760 odds
1 4.3033/10330
2 1.1919/H-526
 
O 1.8517/20-118
U 1.8421/25-119
O/U 178.5
Today
18 Jan
17:45
Basketball · Czech Republic · Czech Republic Mattoni NBL
37 Bookmakers, 739 odds
1 2.13113/H113
2 1.6513/20-154
 
O 1.8989/H-112
U 1.8181/H-123
O/U 169.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Czech Republic · Czech Republic Mattoni NBL
32 Bookmakers, 728 odds
1 1.041/25-2500
2 8.79779/H779
 
O 1.7839/50-128
U 1.8989/H-112
O/U 160.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Czech Republic · Czech Republic Mattoni NBL
37 Bookmakers, 709 odds
1 1.4812/25-208
2 2.503/2150
 
O 1.8421/25-119
U 1.8517/20-118
O/U 157.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Czech Republic · Czech Republic Mattoni NBL
37 Bookmakers, 729 odds
1 1.4623/50-217
2 2.5639/25156
 
O 1.8421/25-119
U 1.8643/50-116
O/U 162.5

Czech Republic Liga 1 Women

Today
18 Jan
10:00
Basketball · Czech Republic · Czech Republic Liga 1 Women
3 Bookmakers, 74 odds
1 1.101/10-1000
2 6.38269/50538
 
O 1.8241/50-122
U 1.8787/H-115
O/U 136.5
Today
18 Jan
11:00
Basketball · Czech Republic · Czech Republic Liga 1 Women
6 Bookmakers, 86 odds
1 1.201/5-500
2 4.02151/50302
 
O 1.804/5-125
U 1.8643/50-116
O/U 138.5
Today
18 Jan
12:00
Basketball · Czech Republic · Czech Republic Liga 1 Women
7 Bookmakers, 90 odds
1 2.6533/20165
2 1.4141/H-244
 
O 1.8241/50-122
U 1.8787/H-115
O/U 133.5
Today
18 Jan
12:00
Basketball · Czech Republic · Czech Republic Liga 1 Women
2 Bookmakers, 74 odds
1 13.0012/11200
2 1.011/H-10000
 
O 1.8241/50-122
U 1.8787/H-115
O/U 128.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Czech Republic · Czech Republic Liga 1 Women
5 Bookmakers, 76 odds
1 2.11111/H111
2 1.6416/25-156
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 130.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Czech Republic · Czech Republic Liga 1 Women
5 Bookmakers, 76 odds
1 1.4221/50-238
2 2.6533/20165
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 141.5

Czech Republic ZBL

Denmark 1st Division

Today
18 Jan
14:00
Basketball · Denmark · Denmark 1st Division
7 Bookmakers, 129 odds
1 3.63263/H263
2 1.2613/50-385
 
O 1.8241/50-122
U 1.8787/H-115
O/U 155.5

FYR Macedonia Superleague

Today
18 Jan
18:00
Basketball · North Macedonia · North Macedonia Superleague
3 Bookmakers, 14 odds
1 1.3819/50-263
2 2.87187/H187
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 159.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · North Macedonia · North Macedonia Superleague
4 Bookmakers, 18 odds
1 1.6817/25-147
2 2.07107/H107
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 159.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · North Macedonia · North Macedonia Superleague
4 Bookmakers, 18 odds
1 2.89189/H189
2 1.3819/50-263
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 160.5

Finland Korisliiga

Today
18 Jan
16:00
Basketball · Finland · Finland Korisliiga
39 Bookmakers, 791 odds
1 1.164/25-625
2 4.74187/50374
 
O 1.909/10-111
U 1.7979/H-127
O/U 179.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Finland · Finland Korisliiga
37 Bookmakers, 701 odds
1 1.804/5-125
2 1.9191/H-110
 
O 1.8822/25-114
U 1.8517/20-118
O/U 177.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Finland · Finland Korisliiga
39 Bookmakers, 789 odds
1 1.101/10-1000
2 5.87487/H487
 
O 1.8822/25-114
U 1.8517/20-118
O/U 165.5

Finland Korisliiga Women

Today
18 Jan
13:00
Basketball · Finland · Finland Korisliiga Women
9 Bookmakers, 110 odds
1 1.201/5-500
2 4.02151/50302
 
O 1.804/5-125
U 1.8643/50-116
O/U 144.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Finland · Finland Korisliiga Women
7 Bookmakers, 90 odds
1 1.201/5-500
2 3.9029/10290
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 150.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Finland · Finland Korisliiga Women
6 Bookmakers, 88 odds
1 1.041/25-2500
2 8.13713/H713
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 153.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Finland · Finland Korisliiga Women
7 Bookmakers, 90 odds
1 5.63463/H463
2 1.101/10-1000
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 146.5

France Pro A

Today
18 Jan
18:30
Basketball · France · France Pro A
47 Bookmakers, 1715 odds
1 1.063/50-1667
2 8.24181/25724
 
O 1.8989/H-112
U 1.8787/H-115
O/U 160.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Pro A
47 Bookmakers, 1570 odds
1 2.13113/H113
2 1.707/10-143
 
O 1.909/10-111
U 1.8822/25-114
O/U 173.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Pro A
49 Bookmakers, 1719 odds
1 1.357/20-286
2 3.14107/50214
 
O 1.8421/25-119
U 1.9393/H-108
O/U 162.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Pro A
47 Bookmakers, 1634 odds
1 1.7619/25-132
2 2.03103/H103
 
O 1.909/10-111
U 1.8787/H-115
O/U 172.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Pro A
48 Bookmakers, 1477 odds
1 1.328/25-313
2 3.27227/H227
 
O 1.7373/H-137
U 2.001/1100
O/U 155.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · France · France Pro A
50 Bookmakers, 1740 odds
1 1.459/20-222
2 2.7017/10170
 
O 1.804/5-125
U 1.9849/50-102
O/U 164.5

France Pro B

Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Pro B
40 Bookmakers, 908 odds
1 1.402/5-250
2 2.7644/25176
 
O 1.9223/25-109
U 1.7777/H-130
O/U 163.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Pro B
38 Bookmakers, 693 odds
1 1.3333/H-303
2 3.14107/50214
 
O 1.8383/H-120
U 1.8517/20-118
O/U 161.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Pro B
40 Bookmakers, 897 odds
1 2.11111/H111
2 1.6633/50-152
 
O 1.6767/H-149
U 2.0827/25108
O/U 142.5

France LFB

Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France LFB
19 Bookmakers, 279 odds
1 1.804/5-125
2 1.8822/25-114
 
O 1.8181/H-123
U 1.8517/20-118
O/U 146.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France LFB
24 Bookmakers, 423 odds
1 2.29129/H129
2 1.5614/25-179
 
O 1.8421/25-119
U 1.8517/20-118
O/U 143.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France LFB
22 Bookmakers, 477 odds
1 1.4221/50-238
2 2.71171/H171
 
O 1.909/10-111
U 1.7619/25-132
O/U 145.5

France LNB Espoirs U21

Today
18 Jan
15:00
Basketball · France · France LNB Espoirs U21
8 Bookmakers, 82 odds
1 2.6441/25164
2 1.4141/H-244
 
O 1.804/5-125
U 1.8643/50-116
O/U 152.5
Today
18 Jan
16:30
Basketball · France · France LNB Espoirs U21
7 Bookmakers, 52 odds
1 1.501/2-200
2 2.41141/H141
 
O 1.8421/25-119
U 1.8643/50-116
O/U 154.5
Today
18 Jan
16:30
Basketball · France · France LNB Espoirs U21
7 Bookmakers, 58 odds
1 1.7777/H-130
2 1.9191/H-110
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 145.5
Today
18 Jan
17:00
Basketball · France · France LNB Espoirs U21
7 Bookmakers, 80 odds
1 1.8383/H-120
2 1.8383/H-120
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 157.5
Today
18 Jan
17:00
Basketball · France · France LNB Espoirs U21
6 Bookmakers, 50 odds
1 1.082/25-1250
2 6.2521/4525
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 150.5
Today
18 Jan
17:00
Basketball · France · France LNB Espoirs U21
7 Bookmakers, 54 odds
1 2.0827/25108
2 1.6513/20-154
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 146.5
Today
18 Jan
17:00
Basketball · France · France LNB Espoirs U21
7 Bookmakers, 56 odds
1 1.164/25-625
2 4.33333/H333
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 146.5

France Nationale 1

Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Nationale 1
7 Bookmakers, 82 odds
1 4.8897/25388
2 1.147/50-714
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 150.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Nationale 1
8 Bookmakers, 92 odds
1 1.4812/25-208
2 2.4529/20145
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 155.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Nationale 1
6 Bookmakers, 76 odds
1 1.1111/H-909
2 5.63463/H463
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 161.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Nationale 1
7 Bookmakers, 82 odds
1 2.2431/25124
2 1.5511/20-182
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 157.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Nationale 1
7 Bookmakers, 88 odds
1 2.2431/25124
2 1.5511/20-182
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 164.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Nationale 1
8 Bookmakers, 83 odds
1 1.147/50-714
2 4.8897/25388
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 165.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Nationale 1
8 Bookmakers, 92 odds
1 3.259/4225
2 1.2929/H-345
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 153.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France Nationale 1
8 Bookmakers, 92 odds
1 1.147/50-714
2 4.8897/25388
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 150.5

France LF 2

Today
18 Jan
18:00
Basketball · France · France LF 2
6 Bookmakers, 96 odds
1 1.041/25-2500
2 8.68192/25768
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 136.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France LF 2
6 Bookmakers, 96 odds
1 1.189/50-556
2 4.3033/10330
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 131.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France LF 2
6 Bookmakers, 96 odds
1 2.6842/25168
2 1.4141/H-244
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 132.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · France · France LF 2
4 Bookmakers, 70 odds
1 1.147/50-714
2 4.89389/H389
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 130.5

Germany Bundesliga

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Germany · Germany Bundesliga
52 Bookmakers, 2017 odds
1 3.09209/H209
2 1.369/25-278
 
O 1.8643/50-116
U 1.9223/25-109
O/U 162.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · Germany · Germany Bundesliga
49 Bookmakers, 1733 odds
1 1.8517/20-118
2 1.9447/50-106
 
O 1.4812/25-208
U 2.4837/25148
O/U 165.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · Germany · Germany Bundesliga
47 Bookmakers, 1888 odds
1 2.1457/50114
2 1.707/10-143
 
O 1.9393/H-108
U 1.8421/25-119
O/U 175.5

Germany Pro A

Today
18 Jan
19:00
Basketball · Germany · Germany Pro A
25 Bookmakers, 467 odds
1 1.164/25-625
2 4.67367/H367
 
O 1.8643/50-116
U 1.8383/H-120
O/U 159.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Germany · Germany Pro A
22 Bookmakers, 504 odds
1 1.4812/25-208
2 2.49149/H149
 
O 1.7437/50-135
U 1.9191/H-110
O/U 168.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Germany · Germany Pro A
7 Bookmakers, 421 odds
1 1.021/50-5000
2 20.0019/11900
 
O 1.7619/25-132
U 1.9191/H-110
O/U 169.5
Today
18 Jan
19:30
Basketball · Germany · Germany Pro A
24 Bookmakers, 447 odds
1 5.2517/4425
2 1.1313/H-769
 
O 1.8181/H-123
U 1.8643/50-116
O/U 161.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · Germany · Germany Pro A
21 Bookmakers, 377 odds
1 1.357/20-286
2 3.01201/H201
 
O 1.8643/50-116
U 1.8517/20-118
O/U 162.5

Germany DBBL Women

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Germany · Germany DBBL Women
4 Bookmakers, 78 odds
1 1.4141/H-244
2 2.7487/50174
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 136.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Germany · Germany DBBL Women
3 Bookmakers, 68 odds
1 1.011/H-10000
2 15.671467/H1467
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 147.5

Greece A1

Today
18 Jan
14:30
Basketball · Greece · Greece A1
49 Bookmakers, 1751 odds
1 1.4747/H-213
2 2.608/5160
 
O 1.8643/50-116
U 1.909/10-111
O/U 143.5
Today
18 Jan
14:45
Basketball · Greece · Greece A1
49 Bookmakers, 1633 odds
1 1.4221/50-238
2 2.7889/50178
 
O 1.909/10-111
U 1.8643/50-116
O/U 156.5
Today
18 Jan
14:45
Basketball · Greece · Greece A1
39 Bookmakers, 1454 odds
1 1.021/50-5000
2 13.5025/21250
 
O 1.7373/H-137
U 2.0521/20105
O/U 158.5
Today
18 Jan
14:45
Basketball · Greece · Greece A1
49 Bookmakers, 1473 odds
1 1.4221/50-238
2 2.77177/H177
 
O 1.7171/H-141
U 2.0827/25108
O/U 155.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Greece · Greece A1
49 Bookmakers, 1720 odds
1 1.153/20-667
2 5.27427/H427
 
O 1.8643/50-116
U 1.8989/H-112
O/U 148.5
Today
18 Jan
16:45
Basketball · Greece · Greece A1
46 Bookmakers, 1188 odds
1 3.74137/50274
2 1.2613/50-385
 
O 1.8787/H-115
U 1.8787/H-115
O/U 157.5

Greece A2 Men

Today
18 Jan
15:00
Basketball · Greece · Greece A2 Men
19 Bookmakers, 232 odds
1 1.6231/50-161
2 2.1457/50114
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 143.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Greece · Greece A2 Men
20 Bookmakers, 261 odds
1 1.402/5-250
2 2.7017/10170
 
O 1.8181/H-123
U 1.8517/20-118
O/U 148.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Greece · Greece A2 Men
19 Bookmakers, 231 odds
1 1.3417/50-294
2 2.9899/50198
 
O 1.8181/H-123
U 1.8421/25-119
O/U 153.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Greece · Greece A2 Men
19 Bookmakers, 200 odds
1 1.9624/25-104
2 1.7373/H-137
 
O 1.8241/50-122
U 1.8421/25-119
O/U 149.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Greece · Greece A2 Men
18 Bookmakers, 221 odds
1 1.4141/H-244
2 2.67167/H167
 
O 1.8181/H-123
U 1.8517/20-118
O/U 154.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Greece · Greece A2 Men
13 Bookmakers, 129 odds
1 1.804/5-125
2 1.8421/25-119
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 151.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Greece · Greece A2 Men
13 Bookmakers, 137 odds
1 1.246/25-417
2 3.42121/50242
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 156.5

Hungary Division A

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Hungary · Hungary Division A
21 Bookmakers, 312 odds
1 8.35147/20735
2 1.051/20-2000
 
O 1.7437/50-135
U 1.9223/25-109
O/U 155.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Hungary · Hungary Division A
22 Bookmakers, 214 odds
1 1.4623/50-217
2 2.5477/50154
 
O 1.8181/H-123
U 1.8787/H-115
O/U 162.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Hungary · Hungary Division A
24 Bookmakers, 319 odds
1 4.13313/H313
2 1.201/5-500
 
O 1.8383/H-120
U 1.8517/20-118
O/U 163.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Hungary · Hungary Division A
24 Bookmakers, 255 odds
1 1.287/25-357
2 3.37237/H237
 
O 1.8181/H-123
U 1.8787/H-115
O/U 165.5

Hungary Division A Women

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Hungary · Hungary Division A Women
5 Bookmakers, 84 odds
1 1.099/H-1111
2 6.14257/50514
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 153.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Hungary · Hungary Division A Women
5 Bookmakers, 84 odds
1 1.189/50-556
2 4.23323/H323
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 151.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Hungary · Hungary Division A Women
5 Bookmakers, 84 odds
1 1.303/10-333
2 3.1654/25216
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 151.5

Indonesia NBL

Today
18 Jan
07:00
Basketball · Indonesia · Indonesia NBL
28 Bookmakers, 345 odds
1 1.251/4-400
2 3.77277/H277
 
O 1.8421/25-119
U 1.909/10-111
O/U 149.5
Today
18 Jan
09:00
Basketball · Indonesia · Indonesia NBL
18 Bookmakers, 178 odds
1 2.2431/25124
2 1.5829/50-172
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 144.5
Today
18 Jan
11:00
Basketball · Indonesia · Indonesia NBL
16 Bookmakers, 154 odds
1 2.9899/50198
2 1.369/25-278
 
O 1.8181/H-123
U 1.8822/25-114
O/U 154.5
Today
18 Jan
13:00
Basketball · Indonesia · Indonesia NBL
21 Bookmakers, 211 odds
1 2.49149/H149
2 1.4812/25-208
 
O 1.7979/H-127
U 1.8989/H-112
O/U 152.5

Israel Premier

Today
18 Jan
17:10
Basketball · Israel · Israel Premier
36 Bookmakers, 712 odds
1 1.804/5-125
2 1.9223/25-109
 
O 1.8643/50-116
U 1.8421/25-119
O/U 178.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Israel · Israel Premier
36 Bookmakers, 648 odds
1 1.328/25-313
2 3.21221/H221
 
O 1.8517/20-118
U 1.8643/50-116
O/U 169.5

Italy Lega 1

Today
18 Jan
20:00
Basketball · Italy · Italy Lega 1
52 Bookmakers, 2121 odds
1 1.3939/H-256
2 2.9539/20195
 
O 1.9797/H-103
U 1.8383/H-120
O/U 162.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · Italy · Italy Lega 1
50 Bookmakers, 1937 odds
1 1.7373/H-137
2 2.0827/25108
 
O 1.9223/25-109
U 1.8822/25-114
O/U 158.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · Italy · Italy Lega 1
50 Bookmakers, 2093 odds
1 1.077/H-1429
2 8.24181/25724
 
O 1.909/10-111
U 1.8989/H-112
O/U 159.5
Today
18 Jan
20:45
Basketball · Italy · Italy Lega 1
52 Bookmakers, 2055 odds
1 1.2211/50-455
2 4.1278/25312
 
O 1.8517/20-118
U 1.9393/H-108
O/U 151.5

Italy Lega 2

Today
18 Jan
20:30
Basketball · Italy · Italy Lega 2
36 Bookmakers, 727 odds
1 1.5757/H-175
2 2.2663/50126
 
O 1.6161/H-164
U 2.13113/H113
O/U 154.5

Italy Lega A1 Women

Today
18 Jan
21:00
Basketball · Italy · Italy Lega A1 Women
29 Bookmakers, 347 odds
1 2.9248/25192
2 1.369/25-278
 
O 1.8181/H-123
U 1.8787/H-115
O/U 133.5

Italy Serie B

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Italy · Italy Serie B
5 Bookmakers, 66 odds
1 1.4747/H-213
2 2.5639/25156
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 143.5
Today
18 Jan
21:00
Basketball · Italy · Italy Serie B
3 Bookmakers, 88 odds
1 1.011/H-10000
2 13.671267/H1267
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 144.5

Italy Lega A2 Women

Today
18 Jan
19:00
Basketball · Italy · Italy Lega A2 Women
4 Bookmakers, 70 odds
1 1.5757/H-175
2 2.27127/H127
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 119.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · Italy · Italy Lega A2 Women
4 Bookmakers, 70 odds
1 1.4812/25-208
2 2.5238/25152
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 114.5

Japan B League 3

Today
18 Jan
06:00
Basketball · Japan · Japan B League 3
10 Bookmakers, 96 odds
1 2.6281/50162
2 1.4343/H-233
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 151.5

Japan B League 2

Today
18 Jan
06:00
Basketball · Japan · Japan B League 2
24 Bookmakers, 262 odds
1 1.5511/20-182
2 2.27127/H127
 
O 1.8241/50-122
U 1.8517/20-118
O/U 153.5
Today
18 Jan
06:00
Basketball · Japan · Japan B League 2
21 Bookmakers, 239 odds
1 4.5571/20355
2 1.164/25-625
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 153.5
Today
18 Jan
09:00
Basketball · Japan · Japan B League 2
23 Bookmakers, 250 odds
1 1.357/20-286
2 2.9248/25192
 
O 1.804/5-125
U 1.8643/50-116
O/U 156.5
Today
18 Jan
10:00
Basketball · Japan · Japan B League 2
24 Bookmakers, 261 odds
1 1.246/25-417
2 3.66133/50266
 
O 1.8181/H-123
U 1.8643/50-116
O/U 162.5
Today
18 Jan
10:00
Basketball · Japan · Japan B League 2
22 Bookmakers, 231 odds
1 2.6441/25164
2 1.4141/H-244
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 152.5
Today
18 Jan
10:00
Basketball · Japan · Japan B League 2
24 Bookmakers, 263 odds
1 1.147/50-714
2 4.94197/50394
 
O 1.8241/50-122
U 1.8517/20-118
O/U 165.5
Today
18 Jan
10:30
Basketball · Japan · Japan B League 2
22 Bookmakers, 212 odds
1 2.27127/H127
2 1.5427/50-185
 
O 1.8181/H-123
U 1.8517/20-118
O/U 158.5

Lithuania LKL

Today
18 Jan
16:00
Basketball · Lithuania · Lithuania LKL
42 Bookmakers, 756 odds
1 1.9191/H-110
2 1.804/5-125
 
O 1.804/5-125
U 1.9191/H-110
O/U 155.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Lithuania · Lithuania LKL
40 Bookmakers, 742 odds
1 1.328/25-313
2 3.18109/50218
 
O 1.8181/H-123
U 1.8643/50-116
O/U 162.5

Lithuania NKL

Today
18 Jan
15:00
Basketball · Lithuania · Lithuania NKL
3 Bookmakers, 16 odds
1 3.63263/H263
2 1.287/25-357
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 164.5
Today
18 Jan
15:00
Basketball · Lithuania · Lithuania NKL
3 Bookmakers, 16 odds
1 1.6817/25-147
2 2.09109/H109
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 162.5
Today
18 Jan
15:00
Basketball · Lithuania · Lithuania NKL
3 Bookmakers, 16 odds
1 1.6817/25-147
2 2.0827/25108
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 166.5
Today
18 Jan
15:00
Basketball · Lithuania · Lithuania NKL
3 Bookmakers, 16 odds
1 1.7839/50-128
2 1.909/10-111
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 158.5
Today
18 Jan
15:00
Basketball · Lithuania · Lithuania NKL
3 Bookmakers, 16 odds
1 1.287/25-357
2 3.62131/50262
 
O 1.8383/H-120
U 1.8421/25-119
O/U 163.5

Netherlands DBL

Today
18 Jan
19:30
Basketball · Netherlands · Netherlands DBL
4 Bookmakers, 386 odds
1 1.011/H-10000
2 15.7559/41475
 
O 1.7373/H-137
U 1.9223/25-109
O/U 156.5
Today
18 Jan
19:30
Basketball · Netherlands · Netherlands DBL
29 Bookmakers, 449 odds
1 10.31931/H931
2 1.041/25-2500
 
O 1.8517/20-118
U 1.8421/25-119
O/U 157.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · Netherlands · Netherlands DBL
33 Bookmakers, 482 odds
1 2.3233/25132
2 1.5427/50-185
 
O 1.8517/20-118
U 1.8421/25-119
O/U 163.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · Netherlands · Netherlands DBL
32 Bookmakers, 425 odds
1 1.8517/20-118
2 1.8643/50-116
 
O 1.8241/50-122
U 1.909/10-111
O/U 144.5

Norway BLNO

Today
18 Jan
15:30
Basketball · Norway · Norway BLNO
31 Bookmakers, 477 odds
1 5.004/1400
2 1.147/50-714
 
O 1.8517/20-118
U 1.8421/25-119
O/U 161.5
Today
18 Jan
17:00
Basketball · Norway · Norway BLNO
29 Bookmakers, 443 odds
1 5.11411/H411
2 1.123/25-833
 
O 1.6969/H-145
U 1.9797/H-103
O/U 171.5

Poland PLK

Today
18 Jan
17:30
Basketball · Poland · Poland PLK
26 Bookmakers, 747 odds
1 1.011/H-10000
2 12.7547/41175
 
O 1.8241/50-122
U 1.8643/50-116
O/U 179.5

Poland 1Liga

Today
18 Jan
17:00
Basketball · Poland · Poland 1Liga
15 Bookmakers, 238 odds
1 1.7437/50-135
2 1.9519/20-105
 
O 1.804/5-125
U 1.8517/20-118
O/U 164.5
Today
18 Jan
17:30
Basketball · Poland · Poland 1Liga
15 Bookmakers, 240 odds
1 2.09109/H109
2 1.6513/20-154
 
O 1.804/5-125
U 1.8517/20-118
O/U 169.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Poland · Poland 1Liga
15 Bookmakers, 232 odds
1 1.357/20-286
2 2.9248/25192
 
O 1.804/5-125
U 1.8517/20-118
O/U 160.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Poland · Poland 1Liga
15 Bookmakers, 238 odds
1 1.9624/25-104
2 1.7373/H-137
 
O 1.804/5-125
U 1.8517/20-118
O/U 168.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Poland · Poland 1Liga
13 Bookmakers, 212 odds
1 2.09109/H109
2 1.6513/20-154
 
O 1.804/5-125
U 1.8517/20-118
O/U 165.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Poland · Poland 1Liga
14 Bookmakers, 228 odds
1 1.9624/25-104
2 1.753/4-133
 
O 1.8241/50-122
U 1.8787/H-115
O/U 170.5

Poland 2 Liga

Today
18 Jan
13:00
Basketball · Poland · Poland 2 Liga
9 Bookmakers, 141 odds
1 2.09109/H109
2 1.6513/20-154
 
O 1.804/5-125
U 1.8643/50-116
O/U 161.5
Today
18 Jan
13:00
Basketball · Poland · Poland 2 Liga
8 Bookmakers, 131 odds
1 4.4017/5340
2 1.189/50-556
 
O 1.8241/50-122
U 1.8787/H-115
O/U 153.5
Today
18 Jan
15:00
Basketball · Poland · Poland 2 Liga
7 Bookmakers, 120 odds
1 10.19919/H919
2 1.033/H-3333
 
O 1.7619/25-132
U 1.9797/H-103
O/U 172.5
Today
18 Jan
17:00
Basketball · Poland · Poland 2 Liga
7 Bookmakers, 118 odds
1 1.021/50-5000
2 11.18509/501018
 
O 1.7619/25-132
U 1.9797/H-103
O/U 169.5
Today
18 Jan
17:00
Basketball · Poland · Poland 2 Liga
7 Bookmakers, 120 odds
1 1.5511/20-182
2 2.3233/25132
 
O 1.7839/50-128
U 1.9519/20-105
O/U 156.5
Today
18 Jan
17:30
Basketball · Poland · Poland 2 Liga
7 Bookmakers, 120 odds
1 1.201/5-500
2 4.2016/5320
 
O 1.7619/25-132
U 1.9797/H-103
O/U 162.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Poland · Poland 2 Liga
2 Bookmakers, 76 odds
1 1.000/10
2 14.0013/11300
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 168.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Poland · Poland 2 Liga
6 Bookmakers, 92 odds
1 1.5511/20-182
2 2.31131/H131
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 154.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Poland · Poland 2 Liga
6 Bookmakers, 106 odds
1 8.18359/50718
2 1.051/20-2000
 
O 1.7619/25-132
U 1.9797/H-103
O/U 167.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Poland · Poland 2 Liga
6 Bookmakers, 92 odds
1 1.6817/25-147
2 2.07107/H107
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 169.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Poland · Poland 2 Liga
7 Bookmakers, 120 odds
1 1.2929/H-345
2 3.3547/20235
 
O 1.7619/25-132
U 1.9797/H-103
O/U 152.5

Portugal Cup

Today
18 Jan
16:00
Basketball · Portugal · Portugal Cup
6 Bookmakers, 66 odds
1 1.303/10-333
2 3.3023/10230
 
O 1.8241/50-122
U 1.8787/H-115
O/U 161.5
Today
18 Jan
18:30
Basketball · Portugal · Portugal Cup
7 Bookmakers, 105 odds
1 1.6633/50-152
2 2.1011/10110
 
O 1.8241/50-122
U 1.8787/H-115
O/U 160.5

Portugal LFB Division 1

Today
18 Jan
22:30
Basketball · Portugal · Portugal LFB Division 1
4 Bookmakers, 90 odds
1 6.76144/25576
2 1.099/H-1111
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 118.5

Portugal Proliga

Today
18 Jan
17:00
Basketball · Portugal · Portugal Proliga
7 Bookmakers, 82 odds
1 1.051/20-2000
2 8.67767/H767
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 147.5
Today
18 Jan
19:30
Basketball · Portugal · Portugal Proliga
7 Bookmakers, 84 odds
1 2.73173/H173
2 1.4141/H-244
 
O 1.7777/H-130
U 1.9624/25-104
O/U 149.5
Today
18 Jan
19:45
Basketball · Portugal · Portugal Proliga
7 Bookmakers, 96 odds
1 1.147/50-714
2 5.07407/H407
 
O 1.7619/25-132
U 1.9797/H-103
O/U 150.5

Portugal Nacional 1A

Today
18 Jan
19:00
Basketball · Portugal · Portugal Nacional 1A
5 Bookmakers, 100 odds
1 1.753/4-133
2 1.9999/H-101
 
O 1.7839/50-128
U 1.9519/20-105
O/U 129.5
Today
18 Jan
22:30
Basketball · Portugal · Portugal Nacional 1A
5 Bookmakers, 76 odds
1 1.3417/50-294
2 3.09209/H209
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 127.5

Portugal Nacional Liga Women

Today
18 Jan
16:00
Basketball · Portugal · Portugal Nacional Liga Women
5 Bookmakers, 92 odds
1 4.29329/H329
2 1.1919/H-526
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 132.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · Portugal · Portugal Nacional Liga Women
4 Bookmakers, 90 odds
1 1.4141/H-244
2 2.7487/50174
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 130.5

Qatar QBL

Today
18 Jan
15:30
Basketball · Qatar · Qatar QBL
7 Bookmakers, 103 odds
1 3.47247/H247
2 1.2727/H-370
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 160.5
Today
18 Jan
17:30
Basketball · Qatar · Qatar QBL
7 Bookmakers, 101 odds
1 1.753/4-133
2 1.9797/H-103
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 159.5

Romania Division A

Today
18 Jan
16:00
Basketball · Romania · Romania Division A
26 Bookmakers, 321 odds
1 1.1919/H-526
2 4.23323/H323
 
O 1.7218/25-139
U 1.9447/50-106
O/U 148.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Romania · Romania Division A
25 Bookmakers, 469 odds
1 1.2121/H-476
2 4.0877/25308
 
O 1.753/4-133
U 1.909/10-111
O/U 163.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Romania · Romania Division A
29 Bookmakers, 522 odds
1 1.6416/25-156
2 2.1523/20115
 
O 1.6231/50-161
U 2.09109/H109
O/U 167.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Romania · Romania Division A
23 Bookmakers, 339 odds
1 1.099/H-1111
2 6.34267/50534
 
O 1.7777/H-130
U 1.8787/H-115
O/U 165.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Romania · Romania Division A
29 Bookmakers, 514 odds
1 1.6161/H-164
2 2.2261/50122
 
O 1.8517/20-118
U 1.8241/50-122
O/U 158.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Romania · Romania Division A
29 Bookmakers, 504 odds
1 3.39239/H239
2 1.287/25-357
 
O 1.7171/H-141
U 2.001/1100
O/U 157.5

Russia Superleague Men

Today
18 Jan
13:00
Basketball · Russia · Russia Superleague Men
16 Bookmakers, 234 odds
1 1.3131/H-323
2 3.2857/25228
 
O 1.8517/20-118
U 1.8383/H-120
O/U 149.5
Today
18 Jan
14:00
Basketball · Russia · Russia Superleague Men
18 Bookmakers, 302 odds
1 1.6767/H-149
2 2.11111/H111
 
O 1.7979/H-127
U 1.8787/H-115
O/U 158.5
Today
18 Jan
14:00
Basketball · Russia · Russia Superleague Men
18 Bookmakers, 284 odds
1 1.164/25-625
2 4.6892/25368
 
O 1.8517/20-118
U 1.8421/25-119
O/U 158.5
Today
18 Jan
14:00
Basketball · Russia · Russia Superleague Men
18 Bookmakers, 300 odds
1 3.71271/H271
2 1.251/4-400
 
O 1.8517/20-118
U 1.8421/25-119
O/U 157.5
Today
18 Jan
15:30
Basketball · Russia · Russia Superleague Men
15 Bookmakers, 230 odds
1 1.5151/H-196
2 2.5531/20155
 
O 1.8517/20-118
U 1.8787/H-115
O/U 157.5
Today
18 Jan
16:00
Basketball · Russia · Russia Superleague Men
19 Bookmakers, 300 odds
1 3.33233/H233
2 1.303/10-333
 
O 1.8181/H-123
U 1.8517/20-118
O/U 163.5

Russia Superleague 2 Women

Today
18 Jan
11:00
Basketball · Russia · Russia Superleague 2 Women
3 Bookmakers, 30 odds
1 1.077/H-1429
2 8.27727/H727
 
O 1.8643/50-116
U 1.8643/50-116
O/U 142.5
Today
18 Jan
12:00
Basketball · Russia · Russia Superleague 2 Women
6 Bookmakers, 64 odds
1 7.5013/2650
2 1.051/20-2000
 
O 1.804/5-125
U 1.8517/20-118
O/U 133.5
Today
18 Jan
12:00
Basketball · Russia · Russia Superleague 2 Women
8 Bookmakers, 68 odds
1 3.62131/50262
2 1.246/25-417
 
O 1.804/5-125
U 1.8517/20-118
O/U 138.5
Today
18 Jan
14:00
Basketball · Russia · Russia Superleague 2 Women
5 Bookmakers, 50 odds
1 1.077/H-1429
2 7.61661/H661
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 131.5

Russia Superleague 2

Today
18 Jan
10:30
Basketball · Russia · Russia Superleague 2
6 Bookmakers, 40 odds
1 2.4529/20145
2 1.4812/25-208
 
O 1.804/5-125
U 1.8643/50-116
O/U 147.5
Today
18 Jan
11:00
Basketball · Russia · Russia Superleague 2
3 Bookmakers, 16 odds
1 3.9273/25292
2 1.2323/H-435
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 158.5

Russia VTB Student League

Today
18 Jan
12:00
Basketball · Russia · Russia VTB Student League
2 Bookmakers, 8 odds
1 7.6033/5660
2 1.077/H-1429
 
O 1.8181/H-123
U 1.8643/50-116
O/U 155.5
Today
18 Jan
15:00
Basketball · Russia · Russia VTB Student League
2 Bookmakers, 8 odds
1 3.98149/50298
2 1.2323/H-435
 
O 1.8241/50-122
U 1.8517/20-118
O/U 154.5

Serbia First Womens League

Today
18 Jan
17:30
Basketball · Serbia · Serbia First Womens League
2 Bookmakers, 12 odds
1 1.2211/50-455
2 4.18159/50318
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 139.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Serbia · Serbia First Womens League
3 Bookmakers, 16 odds
1 1.033/H-3333
2 10.83983/H983
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 140.5

Serbia BLS

Today
18 Jan
12:00
Basketball · Serbia · Serbia BLS
8 Bookmakers, 58 odds
1 1.402/5-250
2 2.7017/10170
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 164.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Serbia · Serbia BLS
9 Bookmakers, 58 odds
1 1.8383/H-120
2 1.8383/H-120
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 166.5
Today
18 Jan
19:30
Basketball · Serbia · Serbia BLS
8 Bookmakers, 58 odds
1 3.6867/25268
2 1.2323/H-435
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 176.5

Slovakia Extraliga Men

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Slovakia · Slovakia Extraliga Men
25 Bookmakers, 286 odds
1 1.9223/25-109
2 1.7979/H-127
 
O 1.8421/25-119
U 1.8517/20-118
O/U 165.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Slovakia · Slovakia Extraliga Men
8 Bookmakers, 70 odds
1 1.4623/50-217
2 2.53153/H153
 
O 1.8241/50-122
U 1.8241/50-122
O/U 164.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Slovakia · Slovakia Extraliga Men
23 Bookmakers, 236 odds
1 1.2727/H-370
2 3.4549/20245
 
O 1.7437/50-135
U 1.9191/H-110
O/U 162.5

Slovenia Premier A

Today
18 Jan
19:00
Basketball · Slovenia · Slovenia Premier A
5 Bookmakers, 347 odds
1 1.011/H-10000
2 12.12278/251112
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 157.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Slovenia · Slovenia Premier A
20 Bookmakers, 394 odds
1 1.041/25-2500
2 10.08227/25908
 
O 1.8643/50-116
U 1.8421/25-119
O/U 153.5

Slovenia Liga 1 Women

Today
18 Jan
17:00
Basketball · Slovenia · Slovenia Liga 1 Women
6 Bookmakers, 96 odds
1 1.2727/H-370
2 3.41241/H241
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 134.5
Today
18 Jan
17:30
Basketball · Slovenia · Slovenia Liga 1 Women
3 Bookmakers, 84 odds
1 1.033/H-3333
2 8.87787/H787
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 125.5

Slovenia 2SKL

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Slovenia · Slovenia 2SKL
3 Bookmakers, 16 odds
1 8.35147/20735
2 1.063/50-1667
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 153.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Slovenia · Slovenia 2SKL
3 Bookmakers, 16 odds
1 1.328/25-313
2 3.27227/H227
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 137.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · Slovenia · Slovenia 2SKL
3 Bookmakers, 16 odds
1 2.6441/25164
2 1.4411/25-227
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 149.5

South Korea WKBL

Today
18 Jan
09:00
Basketball · South Korea · South Korea WKBL
31 Bookmakers, 601 odds
1 1.164/25-625
2 4.89389/H389
 
O 1.8241/50-122
U 1.9223/25-109
O/U 138.5

Spain Liga Femenina

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Spain · Spain Liga Femenina
3 Bookmakers, 174 odds
1 1.011/H-10000
2 12.95239/201195
 
O 1.8643/50-116
U 1.8383/H-120
O/U 126.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Spain · Spain Liga Femenina
22 Bookmakers, 270 odds
1 1.4747/H-213
2 2.51151/H151
 
O 1.8517/20-118
U 1.8421/25-119
O/U 125.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Spain · Spain Liga Femenina
6 Bookmakers, 92 odds
1 1.9797/H-103
2 1.753/4-133
 
O 1.8643/50-116
U 1.8643/50-116
O/U 131.5
Today
18 Jan
18:30
Basketball · Spain · Spain Liga Femenina
22 Bookmakers, 253 odds
1 1.1313/H-769
2 5.31431/H431
 
O 1.8421/25-119
U 1.8517/20-118
O/U 126.5
Today
18 Jan
18:30
Basketball · Spain · Spain Liga Femenina
8 Bookmakers, 238 odds
1 1.021/50-5000
2 13.5025/21250
 
O 1.8241/50-122
U 1.8517/20-118
O/U 128.5

Spain LEB Oro

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Spain · Spain LEB Oro
43 Bookmakers, 736 odds
1 1.402/5-250
2 2.7243/25172
 
O 1.8517/20-118
U 1.8421/25-119
O/U 148.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · Spain · Spain LEB Oro
42 Bookmakers, 744 odds
1 1.164/25-625
2 4.6573/20365
 
O 1.8421/25-119
U 1.8517/20-118
O/U 163.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · Spain · Spain LEB Oro
43 Bookmakers, 788 odds
1 6.73573/H573
2 1.082/25-1250
 
O 1.8787/H-115
U 1.8421/25-119
O/U 150.5

Spain Liga ACB

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Spain · Spain Liga ACB
50 Bookmakers, 2148 odds
1 1.3333/H-303
2 3.29229/H229
 
O 1.9191/H-110
U 1.8787/H-115
O/U 164.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Spain · Spain Liga ACB
50 Bookmakers, 2148 odds
1 1.123/25-833
2 6.26263/50526
 
O 1.9223/25-109
U 1.8517/20-118
O/U 159.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · Spain · Spain Liga ACB
51 Bookmakers, 2215 odds
1 1.4343/H-233
2 2.81181/H181
 
O 1.9624/25-104
U 1.8181/H-123
O/U 170.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · Spain · Spain Liga ACB
49 Bookmakers, 2002 odds
1 2.23123/H123
2 1.6513/20-154
 
O 1.9624/25-104
U 1.804/5-125
O/U 159.5

Spain LEB Plata

Today
18 Jan
18:15
Basketball · Spain · Spain LEB Plata
4 Bookmakers, 90 odds
1 1.303/10-333
2 3.4012/5240
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 156.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Spain · Spain LEB Plata
3 Bookmakers, 68 odds
1 1.1111/H-909
2 6.1051/10510
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 153.5
Today
18 Jan
19:30
Basketball · Spain · Spain LEB Plata
4 Bookmakers, 90 odds
1 1.9999/H-101
2 1.7373/H-137
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 150.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · Spain · Spain LEB Plata
4 Bookmakers, 90 odds
1 2.19119/H119
2 1.6363/H-159
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 152.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · Spain · Spain LEB Plata
4 Bookmakers, 90 odds
1 1.2121/H-476
2 4.2481/25324
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 148.5

Spain Liga EBA

Today
18 Jan
17:00
Basketball · Spain · Spain Liga EBA
5 Bookmakers, 90 odds
1 4.18159/50318
2 1.201/5-500
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 152.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Spain · Spain Liga EBA
5 Bookmakers, 90 odds
1 1.5511/20-182
2 2.3467/50134
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 146.5
Today
18 Jan
18:45
Basketball · Spain · Spain Liga EBA
4 Bookmakers, 64 odds
1 1.287/25-357
2 3.4862/25248
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 140.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Spain · Spain Liga EBA
5 Bookmakers, 90 odds
1 5.27427/H427
2 1.1313/H-769
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 145.5
Today
18 Jan
19:30
Basketball · Spain · Spain Liga EBA
5 Bookmakers, 90 odds
1 1.3417/50-294
2 3.09209/H209
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 152.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · Spain · Spain Liga EBA
5 Bookmakers, 90 odds
1 1.1111/H-909
2 6.005/1500
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 159.5

Sweden BasketLigan Women

Today
18 Jan
15:00
Basketball · Sweden · Sweden BasketLigan Women
7 Bookmakers, 142 odds
1 3.29229/H229
2 1.287/25-357
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 146.5

Sweden Superettan

Today
18 Jan
14:30
Basketball · Sweden · Sweden Superettan
3 Bookmakers, 90 odds
1 1.021/50-5000
2 10.5019/2950
 
O 1.8241/50-122
U 1.8421/25-119
O/U 176.5
Today
18 Jan
17:00
Basketball · Sweden · Sweden Superettan
6 Bookmakers, 89 odds
1 9.008/1800
2 1.041/25-2500
 
O 1.8383/H-120
U 1.8517/20-118
O/U 178.5

Switzerland LNA

Today
18 Jan
17:00
Basketball · Switzerland · Switzerland LNA
29 Bookmakers, 484 odds
1 8.3073/10730
2 1.051/20-2000
 
O 1.8989/H-112
U 1.7979/H-127
O/U 147.5
Today
18 Jan
17:30
Basketball · Switzerland · Switzerland LNA
24 Bookmakers, 419 odds
1 1.041/25-2500
2 10.009/1900
 
O 1.8989/H-112
U 1.7979/H-127
O/U 156.5

Turkey TB2L

Today
18 Jan
12:30
Basketball · Turkey · Turkey TB2L
8 Bookmakers, 60 odds
1 1.7619/25-132
2 1.9191/H-110
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 148.5
Today
18 Jan
15:00
Basketball · Turkey · Turkey TB2L
6 Bookmakers, 60 odds
1 3.2011/5220
2 1.3131/H-323
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 159.5

Turkey TKBL Women

Today
18 Jan
12:00
Basketball · Turkey · Turkey TKBL Women
8 Bookmakers, 108 odds
1 1.4812/25-208
2 2.4529/20145
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 142.5
Today
18 Jan
13:00
Basketball · Turkey · Turkey TKBL Women
5 Bookmakers, 92 odds
1 1.2323/H-435
2 3.8014/5280
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 129.5
Today
18 Jan
13:00
Basketball · Turkey · Turkey TKBL Women
5 Bookmakers, 92 odds
1 1.1111/H-909
2 5.68117/25468
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 129.5
Today
18 Jan
14:00
Basketball · Turkey · Turkey TKBL Women
5 Bookmakers, 92 odds
1 1.2121/H-476
2 4.13313/H313
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 134.5

Turkey Super Liga Women

Today
18 Jan
12:00
Basketball · Turkey · Turkey Super Liga Women
18 Bookmakers, 217 odds
1 2.4436/25144
2 1.4949/H-204
 
O 1.8241/50-122
U 1.8787/H-115
O/U 155.5
Today
18 Jan
12:00
Basketball · Turkey · Turkey Super Liga Women
15 Bookmakers, 197 odds
1 8.67767/H767
2 1.033/H-3333
 
O 1.8241/50-122
U 1.8787/H-115
O/U 144.5
Today
18 Jan
14:00
Basketball · Turkey · Turkey Super Liga Women
18 Bookmakers, 225 odds
1 2.0426/25104
2 1.6969/H-145
 
O 1.8421/25-119
U 1.8517/20-118
O/U 153.5
Today
18 Jan
15:30
Basketball · Turkey · Turkey Super Liga Women
18 Bookmakers, 217 odds
1 1.4141/H-244
2 2.6441/25164
 
O 1.8241/50-122
U 1.8787/H-115
O/U 159.5

USA NCAA

Today
18 Jan
17:30
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 91 odds
1 1.5353/H-189
2 2.41141/H141
 
O 1.8989/H-112
U 1.7979/H-127
O/U 132.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 450 odds
1 2.6281/50162
2 1.459/20-222
 
O 1.8241/50-122
U 1.909/10-111
O/U 141.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 445 odds
1 1.501/2-200
2 2.4673/50146
 
O 1.9393/H-108
U 1.8181/H-123
O/U 133.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · USA · USA NCAA
17 Bookmakers, 482 odds
1 1.9393/H-108
2 1.8181/H-123
 
O 1.8383/H-120
U 1.9191/H-110
O/U 136.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · USA · USA NCAA
14 Bookmakers, 433 odds
1 3.0541/20205
2 1.357/20-286
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 124.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · USA · USA NCAA
14 Bookmakers, 469 odds
1 2.11111/H111
2 1.6817/25-147
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 144.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · USA · USA NCAA
14 Bookmakers, 477 odds
1 1.1717/H-588
2 4.4887/25348
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 133.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · USA · USA NCAA
14 Bookmakers, 429 odds
1 1.4623/50-217
2 2.608/5160
 
O 1.8421/25-119
U 1.9223/25-109
O/U 135.5
Today
18 Jan
18:30
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 425 odds
1 1.164/25-625
2 4.8897/25388
 
O 1.909/10-111
U 1.8421/25-119
O/U 138.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 431 odds
1 1.328/25-313
2 3.2011/5220
 
O 1.8643/50-116
U 1.8989/H-112
O/U 159.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 423 odds
1 1.7619/25-132
2 2.001/1100
 
O 1.8787/H-115
U 1.8989/H-112
O/U 127.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 443 odds
1 1.2211/50-455
2 3.93293/H293
 
O 1.9223/25-109
U 1.8383/H-120
O/U 138.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · USA · USA NCAA
14 Bookmakers, 447 odds
1 2.407/5140
2 1.5353/H-189
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 128.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 443 odds
1 1.501/2-200
2 2.4673/50146
 
O 1.8787/H-115
U 1.8787/H-115
O/U 156.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 52 odds
1 1.6969/H-145
2 2.09109/H109
 
O 1.9393/H-108
U 1.8241/50-122
O/U 141.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · USA · USA NCAA
10 Bookmakers, 421 odds
1 2.09109/H109
2 1.6969/H-145
 
O 1.8787/H-115
U 1.8822/25-114
O/U 147.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · USA · USA NCAA
17 Bookmakers, 464 odds
1 3.0541/20205
2 1.357/20-286
 
O 1.8383/H-120
U 1.9191/H-110
O/U 142.5
Today
18 Jan
19:05
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 459 odds
1 10.2537/4925
2 1.041/25-2500
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 140.5
Today
18 Jan
19:30
Basketball · USA · USA NCAA
14 Bookmakers, 449 odds
1 1.7437/50-135
2 2.0251/50102
 
O 1.8181/H-123
U 1.909/10-111
O/U 139.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
14 Bookmakers, 449 odds
1 1.402/5-250
2 2.809/5180
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 138.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
14 Bookmakers, 469 odds
1 1.303/10-333
2 3.2857/25228
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 138.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 419 odds
1 1.4141/H-244
2 2.77177/H177
 
O 1.9223/25-109
U 1.8383/H-120
O/U 125.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
9 Bookmakers, 66 odds
1 2.07107/H107
2 1.7171/H-141
 
O 1.8383/H-120
U 1.8517/20-118
O/U 134.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 429 odds
1 1.4949/H-204
2 2.49149/H149
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 133.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 427 odds
1 1.8421/25-119
2 1.909/10-111
 
O 1.8383/H-120
U 1.9223/25-109
O/U 128.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 429 odds
1 2.407/5140
2 1.5353/H-189
 
O 1.9223/25-109
U 1.8517/20-118
O/U 131.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 435 odds
1 1.1111/H-909
2 5.7047/10470
 
O 1.9223/25-109
U 1.8383/H-120
O/U 130.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
8 Bookmakers, 89 odds
1 1.021/50-5000
2 8.9079/10790
 
O 1.8421/25-119
U 1.8822/25-114
O/U 130.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 427 odds
1 1.8241/50-122
2 1.9393/H-108
 
O 1.8181/H-123
U 1.9191/H-110
O/U 131.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
14 Bookmakers, 447 odds
1 1.5353/H-189
2 2.41141/H141
 
O 1.8181/H-123
U 1.909/10-111
O/U 152.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 85 odds
1 1.2323/H-435
2 3.83283/H283
 
O 1.8787/H-115
U 1.8421/25-119
O/U 161.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
14 Bookmakers, 455 odds
1 2.8537/20185
2 1.3939/H-256
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 124.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 449 odds
1 1.2613/50-385
2 3.6013/5260
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 147.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 76 odds
1 1.251/4-400
2 3.7027/10270
 
O 1.8383/H-120
U 1.8421/25-119
O/U 131.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 425 odds
1 1.2121/H-476
2 3.98149/50298
 
O 1.9223/25-109
U 1.8383/H-120
O/U 127.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 62 odds
1 1.3417/50-294
2 3.0541/20205
 
O 1.8517/20-118
U 1.8643/50-116
O/U 141.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 449 odds
1 3.73273/H273
2 1.251/4-400
 
O 1.753/4-133
U 1.9624/25-104
O/U 127.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 439 odds
1 1.1313/H-769
2 5.3043/10430
 
O 1.9447/50-106
U 1.8383/H-120
O/U 138.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 429 odds
1 1.1919/H-526
2 4.4017/5340
 
O 1.9223/25-109
U 1.8421/25-119
O/U 153.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
14 Bookmakers, 445 odds
1 2.29129/H129
2 1.5829/50-172
 
O 1.8643/50-116
U 1.8989/H-112
O/U 139.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 441 odds
1 1.2613/50-385
2 3.63263/H263
 
O 1.8787/H-115
U 1.8787/H-115
O/U 146.5
Today
18 Jan
20:00
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 435 odds
1 1.8241/50-122
2 1.9393/H-108
 
O 1.8787/H-115
U 1.8822/25-114
O/U 164.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 441 odds
1 2.001/1100
2 1.7619/25-132
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 135.5
Today
18 Jan
20:30
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 449 odds
1 1.357/20-286
2 3.002/1200
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 139.5
Today
18 Jan
21:00
Basketball · USA · USA NCAA
10 Bookmakers, 415 odds
1 2.51151/H151
2 1.4812/25-208
 
O 1.9393/H-108
U 1.8421/25-119
O/U 133.5
Today
18 Jan
21:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 415 odds
1 3.259/4225
2 1.3131/H-323
 
O 1.9223/25-109
U 1.8383/H-120
O/U 148.5
Today
18 Jan
21:00
Basketball · USA · USA NCAA
7 Bookmakers, 397 odds
1 1.8241/50-122
2 1.9223/25-109
 
O 1.9223/25-109
U 1.8241/50-122
O/U 141.5
Today
18 Jan
21:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 435 odds
1 2.6533/20165
2 1.459/20-222
 
O 1.8181/H-123
U 1.909/10-111
O/U 144.5
Today
18 Jan
21:00
Basketball · USA · USA NCAA
10 Bookmakers, 423 odds
1 1.402/5-250
2 2.79179/H179
 
O 1.753/4-133
U 1.9624/25-104
O/U 119.5
Today
18 Jan
21:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 415 odds
1 1.6633/50-152
2 2.1457/50114
 
O 1.9223/25-109
U 1.8241/50-122
O/U 147.5
Today
18 Jan
21:00
Basketball · USA · USA NCAA
3 Bookmakers, 378 odds
1 1.251/4-400
2 3.97297/H297
 
O 1.8989/H-112
U 1.8787/H-115
O/U 140.5
Today
18 Jan
21:30
Basketball · USA · USA NCAA
10 Bookmakers, 293 odds
1 1.369/25-278
2 2.9539/20195
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 145.5
Today
18 Jan
21:45
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 431 odds
1 1.9393/H-108
2 1.8181/H-123
 
O 1.8517/20-118
U 1.8787/H-115
O/U 131.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 427 odds
1 1.328/25-313
2 3.23223/H223
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 136.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 433 odds
1 1.7373/H-137
2 2.0426/25104
 
O 1.7619/25-132
U 1.9624/25-104
O/U 136.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 115 odds
1 3.98149/50298
2 1.2121/H-476
 
O 1.8241/50-122
U 1.8383/H-120
O/U 131.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 251 odds
1 1.459/20-222
2 2.6441/25164
 
O 1.8181/H-123
U 1.909/10-111
O/U 143.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
10 Bookmakers, 405 odds
1 1.4949/H-204
2 2.47147/H147
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 143.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
10 Bookmakers, 423 odds
1 1.6161/H-164
2 2.23123/H123
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 137.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 95 odds
1 1.369/25-278
2 2.9539/20195
 
O 1.8421/25-119
U 1.8822/25-114
O/U 138.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 76 odds
1 1.6969/H-145
2 2.09109/H109
 
O 1.8421/25-119
U 1.8822/25-114
O/U 144.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 409 odds
1 1.8383/H-120
2 1.9191/H-110
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 149.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 84 odds
1 1.077/H-1429
2 6.12128/25512
 
O 1.8421/25-119
U 1.8383/H-120
O/U 131.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 459 odds
1 1.164/25-625
2 4.7037/10370
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 137.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 64 odds
1 1.4343/H-233
2 2.7017/10170
 
O 1.8241/50-122
U 1.8421/25-119
O/U 127.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 439 odds
1 1.2613/50-385
2 3.63263/H263
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 136.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 417 odds
1 1.8241/50-122
2 1.9223/25-109
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 138.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 433 odds
1 1.753/4-133
2 2.001/1100
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 141.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 422 odds
1 1.164/25-625
2 4.8897/25388
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 136.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 411 odds
1 2.3467/50134
2 1.5511/20-182
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 140.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 70 odds
1 1.099/H-1111
2 6.4027/5540
 
O 1.909/10-111
U 1.7979/H-127
O/U 150.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 429 odds
1 1.4949/H-204
2 2.49149/H149
 
O 1.8383/H-120
U 1.9393/H-108
O/U 127.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
8 Bookmakers, 60 odds
1 1.101/10-1000
2 5.6593/20465
 
O 1.8181/H-123
U 1.909/10-111
O/U 127.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 95 odds
1 1.7619/25-132
2 1.9999/H-101
 
O 1.8517/20-118
U 1.8643/50-116
O/U 139.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
9 Bookmakers, 395 odds
1 3.33233/H233
2 1.2613/50-385
 
O 1.8421/25-119
U 1.9393/H-108
O/U 146.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
9 Bookmakers, 60 odds
1 1.603/5-167
2 2.255/4125
 
O 1.8517/20-118
U 1.8383/H-120
O/U 144.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
13 Bookmakers, 107 odds
1 1.804/5-125
2 1.9519/20-105
 
O 1.8822/25-114
U 1.7979/H-127
O/U 126.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
8 Bookmakers, 64 odds
1 1.3333/H-303
2 2.91191/H191
 
O 1.8241/50-122
U 1.8421/25-119
O/U 151.5
Today
18 Jan
22:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 99 odds
1 1.123/25-833
2 5.4589/20445
 
O 1.8181/H-123
U 1.8643/50-116
O/U 142.5
Today
18 Jan
22:15
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 441 odds
1 1.1313/H-769
2 5.3043/10430
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 135.5
Today
18 Jan
22:30
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 407 odds
1 2.8847/25188
2 1.3939/H-256
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 143.5
Today
18 Jan
22:30
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 429 odds
1 1.3939/H-256
2 2.8537/20185
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 131.5
Today
18 Jan
22:30
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 66 odds
1 1.909/10-111
2 1.8421/25-119
 
O 1.9223/25-109
U 1.8241/50-122
O/U 124.5
Today
18 Jan
22:30
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 411 odds
1 1.357/20-286
2 3.03203/H203
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 140.5
Today
18 Jan
22:30
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 441 odds
1 2.503/2150
2 1.4747/H-213
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 140.5
Today
18 Jan
22:30
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 409 odds
1 1.8181/H-123
2 1.9447/50-106
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 133.5
Today
18 Jan
22:30
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 74 odds
1 1.459/20-222
2 2.6533/20165
 
O 1.8181/H-123
U 1.8421/25-119
O/U 125.5
Today
18 Jan
22:30
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 78 odds
1 1.2211/50-455
2 3.63263/H263
 
O 1.8421/25-119
U 1.8421/25-119
O/U 137.5
Today
18 Jan
23:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 447 odds
1 1.123/25-833
2 5.4022/5440
 
O 1.8383/H-120
U 1.909/10-111
O/U 132.5
Today
18 Jan
23:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 80 odds
1 3.23223/H223
2 1.328/25-313
 
O 1.8383/H-120
U 1.8421/25-119
O/U 154.5
Today
18 Jan
23:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 407 odds
1 2.757/4175
2 1.4141/H-244
 
O 1.8181/H-123
U 1.909/10-111
O/U 154.5
Today
18 Jan
23:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 411 odds
1 1.357/20-286
2 3.002/1200
 
O 1.8241/50-122
U 1.909/10-111
O/U 133.5
Today
18 Jan
23:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 427 odds
1 1.201/5-500
2 4.2513/4325
 
O 1.909/10-111
U 1.8421/25-119
O/U 150.5
Today
18 Jan
23:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 437 odds
1 4.93393/H393
2 1.164/25-625
 
O 1.8643/50-116
U 1.8822/25-114
O/U 139.5
Today
18 Jan
23:00
Basketball · USA · USA NCAA
11 Bookmakers, 447 odds
1 1.041/25-2500
2 9.7535/4875
 
O 1.7619/25-132
U 1.9519/20-105
O/U 143.5
Today
18 Jan
23:00
Basketball · USA · USA NCAA
12 Bookmakers, 411 odds
1 1.357/20-286
2 3.002/1200
 
O 1.8241/50-122
U 1.9191/H-110
O/U 130.5
Today
18 Jan
23:30
Basketball · USA · USA NCAA
5 Bookmakers, 58 odds
1 1.011/H-10000
2 11.691069/H1069
 
O 1.8643/50-116
U 1.8517/20-118
O/U 138.5

USA NBA G League

Today
18 Jan
21:00
Basketball · USA · USA NBA G League
3 Bookmakers, 74 odds
1 2.69169/H169
2 1.4623/50-217
 
O 1.7171/H-141
U 2.11111/H111
O/U 215.5

African Championship

Today
18 Jan
06:00
Basketball · Africa · African Championship
8 Bookmakers, 77 odds
1 1.077/H-1429
2 7.5013/2650
 
O 1.8989/H-112
U 1.8241/50-122
O/U 171.5
Today
18 Jan
16:30
Basketball · Africa · African Championship
8 Bookmakers, 79 odds
1 1.287/25-357
2 3.27227/H227
 
O 1.804/5-125
U 1.8643/50-116
O/U 174.5

Cyprus Division 1

Today
18 Jan
14:00
Basketball · Cyprus · Cyprus Division 1
20 Bookmakers, 304 odds
1 1.099/H-1111
2 6.17517/H517
 
O 1.7437/50-135
U 1.9624/25-104
O/U 159.5
Today
18 Jan
15:00
Basketball · Cyprus · Cyprus Division 1
18 Bookmakers, 241 odds
1 3.73273/H273
2 1.2613/50-385
 
O 1.8421/25-119
U 1.8787/H-115
O/U 151.5

Jordan Premier league Men

Today
18 Jan
18:30
Basketball · Jordan · Jordan Premier league Men
6 Bookmakers, 48 odds
1 2.1457/50114
2 1.6513/20-154
 
O 1.8517/20-118
U 1.8517/20-118
O/U 164.5

Armenia League A

Today
18 Jan
17:15
Basketball · Armenia · Armenia League A
4 Bookmakers, 18 odds
1 1.4343/H-233
2 2.63163/H163
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 189.5

Bosnia and Herzegovina BIH Prvenstvo League

Today
18 Jan
18:00
Basketball · Bosnia and Herzegovina · Bosnia and Herzegovina BIH Prvenstvo League
3 Bookmakers, 16 odds
1 1.2323/H-435
2 3.97297/H297
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 160.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Bosnia and Herzegovina · Bosnia and Herzegovina BIH Prvenstvo League
3 Bookmakers, 16 odds
1 1.7839/50-128
2 1.909/10-111
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 162.5
Today
18 Jan
18:00
Basketball · Bosnia and Herzegovina · Bosnia and Herzegovina BIH Prvenstvo League
3 Bookmakers, 16 odds
1 3.29229/H229
2 1.328/25-313
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 159.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Bosnia and Herzegovina · Bosnia and Herzegovina BIH Prvenstvo League
3 Bookmakers, 16 odds
1 3.27227/H227
2 1.328/25-313
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 160.5
Today
18 Jan
19:00
Basketball · Bosnia and Herzegovina · Bosnia and Herzegovina BIH Prvenstvo League
2 Bookmakers, 12 odds
1 1.459/20-222
2 2.6441/25164
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 161.5

Bosnia and Herzegovina League Women

Today
18 Jan
20:00
Basketball · Bosnia and Herzegovina · Bosnia and Herzegovina League Women
2 Bookmakers, 14 odds
1 1.4411/25-227
2 2.6533/20165
 
O 1.8383/H-120
U 1.8383/H-120
O/U 155.5

Chinese Taipei SBL

Today
18 Jan
10:00
Basketball · Chinese Taipei · Chinese Taipei SBL
10 Bookmakers, 103 odds
1 2.8847/25188
2 1.357/20-286
 
O 1.804/5-125
U 1.8643/50-116
O/U 168.5
Today
18 Jan
12:00
Basketball · Chinese Taipei · Chinese Taipei SBL
9 Bookmakers, 133 odds
1 1.7437/50-135
2 2.03103/H103
 
O 1.8643/50-116
U 1.8643/50-116
O/U 159.5

Egypt League

Today
18 Jan
17:00
Basketball · Egypt · Egypt League
7 Bookmakers, 72 odds
1 3.7027/10270
2 1.246/25-417
 
O 1.7619/25-132
U 1.9797/H-103
O/U 151.5